ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
ชื่ออาจารย์ : นายอภัย ภัยมณี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 2565,14:45  อ่าน 45 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รูปแบบการบริหารสถานศึกษา PATONG MODEL
ชื่ออาจารย์ : นายอภัย ภัยมณี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 22 เม.ย. 2565,13:38  อ่าน 41 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผลงาน ปีการศึกษา 2562 - 2563
ชื่ออาจารย์ : นายธนภัทร จันทรมณี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2564,09:23  อ่าน 233 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสามารถในการใช้โปรแกรมสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โดยใช้แบบฝึกทักษะปฏิบัติ
ชื่ออาจารย์ : นายธนภัทร จันทรมณี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2564,21:10  อ่าน 204 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : YouTube Channel Online By KruTo
ชื่ออาจารย์ : นายธนภัทร จันทรมณี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2564,20:35  อ่าน 213 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เพจเรียน Online By KruTo
ชื่ออาจารย์ : นายธนภัทร จันทรมณี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2564,20:31  อ่าน 204 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวิจัยการเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียนโดยใช้ SONG-LE MODEL โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562 – 2563
ชื่ออาจารย์ : นายอภัย ภัยมณี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2564,11:55  อ่าน 217 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Workplace) โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายอภัย ภัยมณี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2564,11:55  อ่าน 227 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เพจรายวิชาวิทยาการคำนวณ ม.5 (ทางการ) 26ตค62
ชื่ออาจารย์ : นายธนภัทร จันทรมณี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2562,21:38  อ่าน 706 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เพจรายวิชาวิทยาการคำนวณ ม.5 (Facebook) 26ตค62
ชื่ออาจารย์ : นายธนภัทร จันทรมณี
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ (รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2562,21:35  อ่าน 776 ครั้ง
รายละเอียด..