ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ระบบกระดูก
ชื่ออาจารย์ : นายสุชาติ ศิริประภาภรณ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2557,14:22  อ่าน 2408 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : แบบฝึกพัฒนาทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ข้อสอบ
ชื่ออาจารย์ : นางกันยารัตน์ ปฐมนุพงศ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ก.พ. 2557,14:08  อ่าน 1528 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชื่ออาจารย์ : นายศักดา ยุทธโกศา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2555,15:39  อ่าน 1061 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่ออาจารย์ : นายศักดา ยุทธโกศา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2555,15:24  อ่าน 2201 ครั้ง
รายละเอียด..