ผลงานครู
ชื่อผลงาน : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ผลงาน ปีการศึกษา 2562 - 2563
ชื่ออาจารย์ : นายธนภัทร จันทรมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1 (รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
โพสเมื่อ : 23 ต.ค. 2564,09:23  อ่าน 129 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาความสามารถในการใช้โปรแกรมสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โดยใช้แบบฝึกทักษะปฏิบัติ
ชื่ออาจารย์ : นายธนภัทร จันทรมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1 (รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2564,21:10  อ่าน 120 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : YouTube Channel Online By KruTo
ชื่ออาจารย์ : นายธนภัทร จันทรมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1 (รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2564,20:35  อ่าน 129 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เพจเรียน Online By KruTo
ชื่ออาจารย์ : นายธนภัทร จันทรมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1 (รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2564,20:31  อ่าน 112 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การวิจัยการเสริมสร้างความรับผิดชอบของนักเรียนโดยใช้ SONG-LE MODEL โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562 – 2563
ชื่ออาจารย์ : นายอภัย ภัยมณี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2564,11:55  อ่าน 131 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานการประเมินโครงการพัฒนาโรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Workplace) โรงเรียนสทิงพระชนูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นายอภัย ภัยมณี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
โพสเมื่อ : 03 ก.ค. 2564,11:55  อ่าน 136 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เพจรายวิชาวิทยาการคำนวณ ม.5 (ทางการ) 26ตค62
ชื่ออาจารย์ : นายธนภัทร จันทรมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1 (รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2562,21:38  อ่าน 605 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เพจรายวิชาวิทยาการคำนวณ ม.5 (Facebook) 26ตค62
ชื่ออาจารย์ : นายธนภัทร จันทรมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1 (รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2562,21:35  อ่าน 683 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น:ไส้เดือนเพื่อนดิน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวพัทธิชานนท์ อวะภาค
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 14 ก.ย. 2562,17:36  อ่าน 530 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เพจแสดงสถานะการส่งานและคะแนน
ชื่ออาจารย์ : นายธนภัทร จันทรมณี
ตำแหน่ง : ครู คศ.1 (รองหัวหน้ากลุ่มสาระ)
โพสเมื่อ : 01 มี.ค. 2562,12:22  อ่าน 724 ครั้ง
รายละเอียด..