ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : นวัตกรรม-อาหารในชีวิตประจำวัน
ชื่ออาจารย์ : นางประคอง ทองรมย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2561,11:33  อ่าน 48 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่องานวิจัย
ชื่ออาจารย์ : นางสารภี เพชรสุวรรณ
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2561,13:48  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : บทคัดย่องานวิจัย
ชื่ออาจารย์ : นายภักดี กั๋งเซง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 26 มี.ค. 2561,13:45  อ่าน 53 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชื่ออาจารย์ : นายศักดา ยุทธโกศา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2555,15:39  อ่าน 1128 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงการกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ชื่ออาจารย์ : นายศักดา ยุทธโกศา
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2555,15:24  อ่าน 2293 ครั้ง
รายละเอียด..