ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตารางสอนครู เทอม 1/2561
ภาษาไทย (อ่าน 381) 30 ต.ค. 60
ภาษาต่างประเทศ (อ่าน 390) 30 ต.ค. 60
วิทยาศาสตร์ (อ่าน 384) 30 ต.ค. 60
คณิตศาสตร์ (อ่าน 365) 30 ต.ค. 60
สังคมศึกษาฯ (อ่าน 409) 30 ต.ค. 60
สุขศึกษาและพละศึกษา (อ่าน 350) 30 ต.ค. 60
ศิลปะ (อ่าน 304) 30 ต.ค. 60
การงานอาชีพฯ (อ่าน 365) 30 ต.ค. 60
แนะแนว (อ่าน 130) 30 ต.ค. 60