ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตารางเรียน นักเรียนเทอม 1/2561
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 1020) 30 ต.ค. 60
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (อ่าน 854) 30 ต.ค. 60
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 837) 30 ต.ค. 60
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 920) 30 ต.ค. 60
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 (อ่าน 753) 30 ต.ค. 60
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 810) 30 ต.ค. 60