ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายปิติพงษ์ ฉัตรรัตนเวช (เซียง)
ปีที่จบ : 2546   รุ่น : 16
อีเมล์ : ngiza_1412@hotmail.com
เว็บไซต์ : www.facebook.com/ngiza1412
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนหาดใหญ่อํานวยวิทย์บริหารธุรกิจ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
ที่อยู่ที่ทำงาน

: อ.หาดใหญ่

วันที่บันทึกข้อมูล : 12 พ.ย. 2554,09:14 น.   หมายเลขไอพี : 180.183.17.49


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล